Souhlasím Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Skrýt upozornění

Velkoobchodní prodej a prodej přes eshop nepřerušen. Zkrácená otevírací doba, více zde.

Schlüter®-BEKOTEC

Schluter

1. Schlüter®-BEKOTEC- EN se pokládá na dostatečně nosný a rovný podklad. Větší nerovnosti je nutné předem vyrovnat potěrem nebo vhodným zpěvněným zásypem. V závislosti na požadavcích na izolaci proti kročejovému hluku a/nebo tepelnou izolaci se, pokud je to nutné, pokládají na podklad další vhodné izolační vrstvy a příp. se překrývají PE- separační vrstvou. Pokud jsou na nosném podkladu kabely nebo potrubí je nutno nad vyrovnávací vrstvou celoplošně položit izolaci proti kročejovému hluku dle DIN 18560-2. Při výběru vhodných izolačních materiálů je nutné zohlednit maximální stlačitelnost CP 4 (<= 4 mm). V případě, že nejsou konstrukční výšky pro provedení kročejové izolace z polystyrénu nebo minerálních vláken dostačující, lze použitím Schlüter®-BEKOTEC- BTS s tloušťkou pouhých 5 mm dosáhnout výrazného zlepšení kročejové neprůzvučnosti.

 

2. Styk podlahy s navazujícími stěnami nebo stavebními díly se obvodovou páskou Schlüter®-BEKOTEC-BRS 810 tloušťky 8mm. Integrovaná fóliová patka na obvodové pásce musí ležet mezi podkladem (resp. na nejvrchnější izolační vrstvě) a deskou s výlisky. Pro lité potěry se použije obvodová páska Schlüter®-BEKOTEC- BRS 808KF s lepící patkou. Obvodovou pásku na stěnu připevníme rubovým lepícím proužkem. Položením potěrové desky s výlisky na samolepící pěnovou patku se zabrání zatékání potěru.


3. Desky s výlisky Schlüter®-BEKOTEC- EN se na okrajích musí přesně nařezat. Díky speciální obvodové desce Schlüter®-BEKOTEC- ENR 1520P (viz str.4) je řezání zjednodušeno a šetří materiál. Desky BEKOTEC jsou pro vzájemné spojení opatřeny perem a drážkou, s čepovým spojem navíc.

 

4. Pro vytvoření podlahového topení Schlüter®-BEKOTEC- THERM lze mezi výlisky upevnit topné potrubí s průměrem 16 mm, které je součástí systému. Vzdálenosti mezi potrubím je nutno zvolit dle požadovaného topného výkonu na základě výkonových diagramů systému Schlüter®-BEKOTEC.

 

5. Při betonování potěru se na desky s výlisky nanese čerstvý cementový potěr třídy pevnosti CT-C25- F4 (ZE 20) nebo síranovápenatý potěr CA-C25- F4 (AE 20) s minimálním krytím potěru 8 mm nad výlisky. Nesmí být překročena hodnota pevnosti v tahu při ohybu F5. Pro vyrovnání výšky lze tloušťku vrstvy potěru zesílit na max. 25 mm nad výlisky. Pokud má být mezi dvěma místnostmi zabráněno přenosu kročejového hluku, je třeba zde potěr rozdělit dilatačním profilem Schlüter®-DILEX-DFP.

6. Bezprostředně po dosažení počáteční pevnosti, která umožňuje chůzi po cementovém potěru, lze nalepit separační rohož Schlüter®-DITRA 25 při dodržení technologického postupu uvedeného v technickém listě výrobku 6.1. Na síranovápenaté potěry lze pokládat Schlüter®-DITRA 25 po dosažení zbytkové vlhkosti ≤ 2 CM-%.


7. Přímo na vrchní stranu Schlüter®-DITRA 25 lze do tenkého lože lepidla pokládat keramické desky nebo z přírodního popř. umělého kamene. Dlažbu nad Schlüter®-DITRA 25 je nutno rozdělit dilatačními spárami na jednotlivá pole podle platných předpisů. Pro zhotovení dilatačních spár se používají dilatační profily Schlüter®-DILEX- BWB, -BWS, -KS nebo -AKWS (viz technické listy výrboků 4.6 - 4.8 a 4.18).


8. Jako pružnou obvodovou spáru v místě přechodu podlaha / stěna je třeba osadit koutový dilatační profil Schlüter®-DILEX- EK popř. -RF (viz technický list výrobku 4.14). Případný přesah obvodové pásky Schlüter®-BEKOTEC- BRS musí být předem odříznut.


9. Při použití keramické klima podlahy Schlüter®-BEKOTEC- THERM jako podlahového topení lze hotovou podlahovou konstrukci zahřívat již po 7 dnech. Začíná se na teplotě 25 °C, dále se teplota na přívodu topné vody zvyšuje denně o maximálně 5 °C až do dosažení požadované užitné teploty.


10. Podlahové materiály, u kterých není nebezpečí prasklin (např. parkety, koberec nebo umělohmotné krytiny), se pokládají bez použití Schlüter®-DITRA 25 přímo na potěr BEKOTEC. Výšku potěru je přitom třeba přizpůsobit příslušné tloušťce materiálu. Kromě platných předpisů pro pokládku podlahových krytin je nutno dbát na přípustnou zbytkovou vlhkost potěru pro zvolenou krytinu.


Cena podlahového vytápění od 1250,- /m2

V případě zájmu o radu nebo konkrétní nacenění nás kontaktujte na telefonu +420 775 088 830